ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
ประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเลยครั้งที่ ๗ / ๒๕๕๘ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 24 กรกฏาคม 2015 เวลา 11:23 น.

เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฏาคม ๒๕๕๘ นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วน

ตำบลจังหวัดเลยครั้งที่ ๗ / ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมภูหลวง ศาลากลางจังหวัดเลย