ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยร่วมพิธีถวายเทียนจำนำพรรษาพระราชทาน ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2015 เวลา 13:56 น.

 

เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฏคม ๒๕๕๘ นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานในพิธี

ถวายเทียนจำนำพรรษาพระราชทาน ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

ณ วัดศรีบุญเรือง อำเภอเมืองเลย

 

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2015 เวลา 14:24 น.