ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
พิธีเปิดและแถลงข่าวโครงการผ่าตัดต้อกระจกเคลื่อนที่จังหวัดเลย ถวาย เป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช และเฉลิม พระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2015 เวลา 14:31 น.

เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  ประธานพิธีเปิดและแถลงข่าวโครงการผ่าตัดต้อกระจกเคลื่อนที่จังหวัดเลย

ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

ณ โรงพยาบาลค่ายศรีสองรัก