ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2015 เวลา 11:12 น.

 

 

 

เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  ประธานพิธีเปิดงานวันสาธิตปลูกข้าวแบบ

ลดต้นทุนการผลิตปี ๒๕๕๘ " โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว "

ณ  บ้านราชวิถี หมู่ ๑๑ ตำบลภูกระดึง อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย