ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
ประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๔ / ๒๕๕๘ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2015 เวลา 14:28 น.

เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ นายยิ่งยศ  ธนะจันทร์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานประชุมคณะกรรม

การเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๔ / ๒๕๕๘

ณ ห้องประชุมภูหลวง ศาลากลางจังหวัดเลย