ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
จังหวัดเลยร่วมพิธีส่งมอบภารกิจตามพรบ.หอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘ ระหว่าง พม.จ. และ สถ.จ.เลย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2015 เวลา 15:17 น.

เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๘  เวลา ๑๔.๐๐ น. นายเสน่ห์  นนทะโชติ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

ร่วมพิธีส่งมอบภารกิจตามพรบ.หอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘ ระหว่าง พม.จ. และ สถ.จ.เลย

ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ศาลากลางจังหวัดเลย