ประชุมเชิงปฏิการติดตามโครงการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ระยะที่ ๓ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2015 เวลา 15:30 น.

เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘เวลา ๐๙.๐๐ น. นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ รอง ผวจ.เลย ให้การต้อนรับ ว่าที่ร้อยตรี กิตติ ขันธมิตร กรมวังผู้ใหญ่

ที่เดินทางมาเพื่อจัดประชุมเชิงปฏิการติดตามโครงการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ระยะที่ ๓ บ้านศรีโพนแท่น ตำบลนาซ่าว อำเภอเชียงคานจำปี ๒๕๕๘

 

 
ข่าวเด่น
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย