ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
จังหวัดเลยร่วมพิธีมอบพิธีมอบหมวกกันน็อค PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2015 เวลา 09:41 น.

เมื่อวันที ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

เป็นประธานพิธีมอบพิธีมอบหมวกกันน็อค ป้องกันอุบัติเหตุจากจักรยานยนต์และป้องกันถูกจับ

ณ เทศบาลเมืองเลย