ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
จังหวัดเลยร่วมเปิดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด (ค่ายขวัญแผ่นดิน) PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2015 เวลา 10:05 น.

เมื่อวันที ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายเสน่ห์ นนทะโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

ประธานพิธีเปิดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด (ค่ายขวัญแผ่นดิน) ระหว่างวันที่ ๒๔ สิงหาคม - ๑ กันยายน ๒๕๕๘

ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดเลยที่ ๒ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย โดยผู้เข้าค่ายปรับเปลี่ยน จำนวน ๘๐ คน จาก ๔ อำเภอ

ประกอบด้วยอำเภอท่าลี่ ผาขาว นาด้วง และปากชม

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2015 เวลา 10:44 น.