ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
จังหวัดเลยร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาตามโครงการ “เหล่ากาชาดจังหวัดเลย มอบทุนเด็กดี ศรีเมืองเลย” PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2015 เวลา 11:09 น.

เมื่อวันที ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษาตามโครงการ

“เหล่ากาชาดจังหวัดเลย   มอบทุนเด็กดี ศรีเมืองเลย” กิจกรรมมอบทุนเด็กดี ศรีเมืองเลย เนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติ ๘๓

พรรษา และมีการมอบทุนจำนวน ๒๘๐ ทุนละ๒,๐๐๐บาท มอบกระเป๋าและอุปกรณ์การเรียน และเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กคุณครู

ผู้ปกครอง รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่มาร่วมงาน การจัดโครงการครั้งนี้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ

องค์สภานายิกาสภากาชาดไทย ณ หอประชุมอำเภอเมืองเลย อำเภอเมือง จังหวัดเลย