ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยร่วมประชุมผู้ประกอบการเกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวอำเภอภูเรือ จังหวัดเลย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2015 เวลา 14:17 น.

เมื่อวันที ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

เป็นประธานการประชุมผู้ประกอบการเกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวอำเภอภูเรือ จังหวัดเลย

ณ ห้องประชุมบุษบารีสอร์ท  อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย