ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
พิธีปล่อยแถวกวาดล้างอาชญากรรม เพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2015 เวลา 14:31 น.

เมื่อวันที ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๒๐.๐๐ น. นายเสน่ห์ นนทะโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

ประธานพิธีปล่อยแถวกวาดล้างอาชญากรรม เพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

ในพื้นที่อำเภอเมืองเลย ณ สถานีตำรวจภูธรเมืองเลย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย