ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
โครงการส่งเสริมมาตรการ องค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 04 กันยายน 2015 เวลา 12:53 น.

เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  ประธานในการลงนามบันทึก

ข้อตกลง (MOU) โครงการส่งเสริมมาตรการ องค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนน ณ ห้องประชุมสภา ชั้น ๙

อาคารเอนกประสงค์ ตึก ๒๓ มรภ.เลย