ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
การประชุมติดตามผลดำเนินการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 04 กันยายน 2015 เวลา 15:42 น.

เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๘นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานการประชุมติดตามผลดำเนินการจัด

ทำคู่มือสำหรับประชาชนตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘

ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ศาลากลางจังหวัดเลย