พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ ในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ระหว่างกระทรวงมหาดไทย หอการค้าไทย และองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 09 กันยายน 2015 เวลา 13:17 น.

วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ นายวิโรจน์  จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

ประธานรับมอบนโยบายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  ผ่าน VDO Conference

ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ ในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ระหว่างกระทรวงมหาดไทย หอการค้าไทย และองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)

ณ ห้องประชุมศรีสองรัก  ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดเลย

 

 

 

 

 

 

 

 
ข่าวเด่น
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย