ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
จังหวัดเลยร่วมประชุมจัดทำข้อตกลงร่วมกัน (MOU) โครงการจัดระเบียบสังคมรอบสถานศึกษา PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 09 กันยายน 2015 เวลา 13:52 น.

วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๓๐ น นายเสน่ห์ นนทะโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

ประธานประชุมจัดทำข้อตกลงร่วมกัน (MOU) โครงการจัดระเบียบสังคมรอบสถานศึกษา

(Campus Safety Zone) ตามนโยบายรัฐบาลและคำสั่ง คสช. ระหว่างหน่วย

งานที่รับผิดชอบ สถานศึกษาและผู้ประกอบการรอบสถานศึกษา ณ หอประชุมอำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย