ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
จังหวัดเลยร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการบริหารจัดการตลาด มันสำปะหลัง ระดับจังหวัด PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 09 กันยายน 2015 เวลา 14:33 น.

วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

ประธานประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการบริหารจัดการตลาด

มันสำปะหลัง ระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมภูสวนทราย ศาลากลางจังหวัดเลย