ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
พิธีมอบโล่และประกาศเกียรติคุณแก่บุคลากรทางการศึกษา ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๕๘ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2015 เวลา 08:28 น.

วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น นายเสน่ห์ นนทะโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

พิธีมอบโล่และประกาศเกียรติคุณแก่บุคลากรทางการศึกษา ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๕๘

จัดโดยสหพันธ์ผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดเลย ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์

โรงแรมใบบุญเพลส อำเภอเมือง จังหวัดเลย