ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานร่วมกันในการพัฒนาเส้นทาง ท่องเที่ยวระหว่างแขวงหลวงพระบางกับจังหวัดเลย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2015 เวลา 10:17 น.

วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ นายวิโรจน์  จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ร่วมการประชุมหารือแนวทา

การดำเนินงานร่วมกันในการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวระหว่างแขวงหลวงพระบางกับจังหวัดเลย “โครงการ

เชื่อมโยงการท่องเที่ยว 4 เหลี่ยมวัฒนธรรมล้านช้าง” ณ แขวงหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

 

 

 

 
ข่าวเด่น
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย