ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
พิธีรับมอบบัตรขอบคุณพระราชทาน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2015 เวลา 15:05 น.

เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๘ นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

รับมอบบัตรขอบคุณพระราชทานผู้เข้าร่วมกิจกรรม Bike for Mom

พร้อมหัวหน้าส่วนราช  ณ  บริเวณห้องโถงศาลากลางชั้น ๑ ศาลากลางจังหวัดเลย