ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
มอบทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการในสังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 15 กันยายน 2015 เวลา 09:28 น.

วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘ นายเสน่ห์ นนทะโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย มอบทุนการศึกษา

แก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

และ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘  จังหวัดได้พิจารณาคัดเลือก

จัดส่งรายชื่อจำนวน ๑ ราย คือ นางสาวกรกนก แสงสว่าง นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

บุตรของนายธีระพงษ์ แสงสว่าง พนักงานพิมพ์ดีด ๓ สำนักงานจังหวัดเลย  ณ บริเวณลานพระบรมราชนุสาวรีย์รัชกาลที่ ๕