ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
จังหวัดเลยร่วมเปิดโครงการรณรงค์รักษาความสะอาด และลดปริมาณขยะมูลฝอย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 16 กันยายน 2015 เวลา 14:19 น.

เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๘ นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

พ.ท.อำนวย ยอดพันธ์ ผบ.นฝ.นศท.จทบ.ล.ย.ร่วมพิธีเปิดงานโครงการส่งเสริม

และสนับสนุนการรักษาความสะอาด และลดปริมาณขยะมูลฝอย ประจำปี ๒๕๕๘

ณ ลานวัฒนธรรมวัดท่าคก ถนนคนเดินชายโขง อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย