ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
โครงการสนับสนุนสินเชื่อกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองภาย ใต้มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับหมู่บ้าน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 16 กันยายน 2015 เวลา 15:02 น.

เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๘ นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

ประธานในพิธีเปิด  “โครงการสนับสนุนสินเชื่อกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองภาย

ใต้มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับหมู่บ้าน” ณ บริเวณลานหน้า ธ.ก.ส. สาขาเลย