ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
จังหวัดเลยมอบสิ่งของพระราชทานและอุปกรณ์การเรียนแก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๒ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 16 กันยายน 2015 เวลา 15:14 น.

เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘ นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

ประธานมอบสิ่งของพระราชทานและอุปกรณ์การเรียนแก่นักเรียน จำนวน ๕๗๐ คน

ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๒