ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ. มาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ.๒๕๕๑ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2015 เวลา 09:22 น.

เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายเสน่ห์ นนทะโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

ประธานเปิดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ.

มาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ.๒๕๕๑ ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร บ้านติดต่อ ตำบลนาอาน

อำเภอเมือง จังหวัดเลย