ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
จังหวัดเลยร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2015 เวลา 09:49 น.

เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายเสน่ห์ นนทะโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

ประธานพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ ณ อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำหมานตอนบน

บ้านห้วยกระทิง ตำบลกกทอง อำเภอเมือง จังหวัดเลย