ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2015 เวลา 10:40 น.

เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายเสน่ห์ นนทะโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

พิธีเปิดโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย โดย สำนักงาน ป้องกันสาธารณภัยเขต ๑๔ อุดรธานี

ร่วมกับ ป้องกันสาธารณภัยจังหวัดเลย, เทศบาลวังสะพุง, โรงพยาบาลวังสะพุง, อปท. และมูลนิธิทุกแห่งในจ.เลย

ณ สี่แยกไฟแดงหน้าสถานีตำรวจภูธรวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย