จังหวัดเลยร่วมพิธีเฉลิมฉลองรางวัลพระราชทานวิทยาลัยเทคนิคเลย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2015 เวลา 11:00 น.

เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘ นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

ประธานพิธีเฉลิมฉลองรางวัลพระราชทานวิทยาลัยเทคนิคเลย ณ วิทยาลัยเทคนิคเลย

 

 

 
ข่าวเด่น
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย