ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาให้สัญชาติไทยและสถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยมิชอบด้วย กฎหมายแก่ชนกลุ่มน้อย ระดับจังหวัด PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 23 กันยายน 2015 เวลา 10:17 น.

วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายเสน่ห์ นนทะโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาให้สัญชาติไทยและสถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยมิชอบด้วย

กฎหมายแก่ชนกลุ่มน้อย ระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมภูเรือ ศาลากลางจังหวัดเลย