ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยรับมอบหมวกนิรภัยจาก เอส มอเตอร์ เพื่อรณรงค์เมืองแห่งความปลอดภัย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 23 กันยายน 2015 เวลา 11:19 น.

วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์  ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

รับมอบหมวกนิรภัยจำนวน ๕๐๐ ใบ จาก เอส มอเตอร์ เพื่อรณรงค์เมืองแห่งความปลอดภัย

ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดเลย