จังหวัดเลยร่วมประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินระดับจังหวัดเลย ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 23 กันยายน 2015 เวลา 11:27 น.

วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายเสน่ห์ นนทะโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

ประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินระดับจังหวัดเลย ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘

ณ ห้องประชุมภูเรือ ศาลากลางจังหวัดเลย

 

 

 
ข่าวเด่น
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย