ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
โครงการออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่และโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างร้อยยิ้มให้ประชาชน”ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๘ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 23 กันยายน 2015 เวลา 11:36 น.

วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์  ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานเปิดโครงการออกหน่วย

บริการจังหวัดเคลื่อนที่และโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างร้อยยิ้มให้ประชาชน”ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๘  ณ โรงเรียนบ้านนาสี

(สลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๕๙) บ้านศรีพัฒนา หมู่ที่ ๕ ตำบลจอมศรี อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย