ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
จังหวัดเลยร่วมประชุมการติดตามผลการดำเนินการโครงการ "สำนักงานที่ดินทั่วไทย รวดเร็ว โปร่งใส ใส่ใจบริการ" PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2015 เวลา 10:26 น.

เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายเสน่ห์  นนทะโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

ประชุมการติดตามผลการดำเนินการโครงการ "สำนักงานที่ดินทั่วไทย รวดเร็ว โปร่งใส ใส่ใจบริการ"

ณ ห้องประชุมสำนักงานที่ดินจังหวัดเลย ชั้น ๒ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2015 เวลา 10:46 น.