ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
จังหวัดเลยร่วมลงนามถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 30 กันยายน 2015 เวลา 10:27 น.

เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๘ นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

นายเสน่ห์ นนทะโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย และข้าราชการทุกหมู่เหล่า

ร่วมลงนามถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

ณ ห้องโถงศาลากลางจังหวัดเลย