ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
ประชุมสมัชชาสุขภาพจังหวัดเลย ประจำปี ๒๕๕๘ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 30 กันยายน 2015 เวลา 10:52 น.

เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๘  เวลา ๐๙.๓๐ น. นายเสน่ห์  นนทะโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

ประธานประชุมสมัชชาสุขภาพจังหวัดเลย ประจำปี ๒๕๕๘ ณ ห้องชัยพฤกษ์ โรงแรมเลยพาเลช อำเภอเมืองเลย

จังหวัดเลย