ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
จังหวัดเลยร่วมพิธีปิดโครงการฝึกอบรมจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี ๒๕๕๘ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 30 กันยายน 2015 เวลา 11:14 น.

เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๘  เวลา ๑๕.๐๐ น. นายเสน่ห์  นนทะโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

พิธีปิดโครงการฝึกอบรมจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี ๒๕๕๘

ณ สถานีฟาร์มฝึกนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย