ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
จังหวัดเลยร่วมพิธีเจริญพระพุทธมน ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยุ่หัวภูมิพลอดุลยเดช PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 30 กันยายน 2015 เวลา 13:43 น.

เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๘  เวลา ๑๔.๓๙ น. นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

ประธานในพิธีเจริญพระพุทธมน ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยุ่หัวภูมิพลอดุลยเดช

ณ ภูพุทโธ ตำบลศรีสองรัก อำเภอเมือง จังหวัดเลย