ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขต ๕ และเขต ๑๐ ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดเลย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2015 เวลา 15:12 น.

 

วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ นายวันชัย โอสุคนธ์ทิพย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขต ๕

และเขต ๑๐ ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดเลย เพื่อติดตามผลความคืบหน้าการดำเนินงานของจังหวัด

ณ ห้องประชุมภูเรือ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดเลย

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2015 เวลา 15:29 น.
 
ข่าวเด่น
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย