ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยร่วมพิธีเปิดศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดเลย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2015 เวลา 14:38 น.

วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  ประธานพิธีเปิดศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์

OTOP จังหวัดเลย เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวและบุคคลทั่วไป ในฤดูการท่องเที่ยวของจังหวัดเลย ณ ศูนย์จำหน่าย

ผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดเลย (หน้าวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย)