ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยร่วมงานการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ระดับจังหวัด PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2015 เวลา 11:32 น.

เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานเปิดงานการจัดแสดง

และจำหน่ายสินค้า OTOP ระดับจังหวัด “มหกรรมผ้าฝ้ายเมืองเลย” ณ  บริษัทโฮมโปร  สาขาเลย