ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
จังหวัดเลยร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ สร้างองค์พระแม่กวนอิมพันกร PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2015 เวลา 13:01 น.

เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘  เวลา ๐๙.๐๙ น. นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

ประธานพิธีวางศิลาฤกษ์ สร้างองค์พระแม่กวนอิมพันกร องค์ใหญ่ที่สุดในโลก ณ มูลนิธิสว่างคีรี

บูชาธรรม บ้านนาหนอง ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย