ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
โครงการ"รอยเสด็จ 60 ปีจังหวัดเลย" PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 09 พฤศจิกายน 2015 เวลา 12:02 น.

เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานพิธีเปิดโครงการ

"รอยเสด็จ 60 ปีจังหวัดเลย"  ณ พิพิธภัณฑ์เมืองเลย