ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยร่วมงานวันรวมใจชาวไร่อ้อย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 09 พฤศจิกายน 2015 เวลา 12:09 น.

เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

ประธานเปิดงานวันรวมใจชาวไร่อ้อย ณ โรงน้ำตาลมิตรผลภูหลวง