ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
นายชัยภัทร หิรัณยเลขา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยร่วมพิธีพระราชทานผ้าพระกฐิน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 09 พฤศจิกายน 2015 เวลา 12:31 น.

เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ นายชัยภัทร หิรัณยเลขา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

ร่วมพิธีพระราชทานผ้าพระกฐิน ณ วัดขามชุม อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย