นายเสน่ห์ นนทะโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี ทีวี ๓ สัญจร PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 09 พฤศจิกายน 2015 เวลา 12:42 น.

เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  เวลา ๑๐.๕๙ น. นายเสน่ห์ นนทะโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

พิธีทอดกฐินสามัคคี ทีวี ๓ สัญจร ณ วัดป่าห้วยลาด อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ข่าวเด่น
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย