ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
งานแข่งขันจักรยาน ปั่นยิก ยิก ชิด ชิด ริมโขง และร่วมปั่นเส้นทาง (เชียงคาน – ปากชม) PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 09 พฤศจิกายน 2015 เวลา 13:03 น.

เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

ประธานเปิดงานแข่งขันจักรยาน ปั่นยิก ยิก ชิด ชิด ริมโขง  และร่วมปั่นเส้นทาง (เชียงคาน – ปากชม)

ณ ลานวัฒนธรรมเชียงคาน