ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยพิธีเปิดงานฤดูการท่องเที่ยวจังหวัดเลยและโครงการผู้ประกอบการที่เป็นมิตรกับนักท่องเที่ยว PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2015 เวลา 11:47 น.

เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานในพิธี

เปิดงานฤดูการท่องเที่ยวจังหวัดเลยและโครงการผู้ประกอบการที่เป็นมิตรกับนักท่องเที่ยว

พร้อมบรรยายพิเศษ ณ โรงแรมเลยพาเลซ