จังหวัดเลยร่วมพิธีเปิดงานวันข้าวไร่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2015 เวลา 13:09 น.

เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานพิธีเปิดงานวันข้าวไร่

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ณ สนามกีฬา อบต.กกสะทอน

 

 

 
ข่าวเด่น
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย