ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
การประชุมเตรียมการจัดงานเทศกาลต้นคริสต์มาสภูเรือ ครั้งที่ ๔ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2015 เวลา 15:03 น.

เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

นายเสน่ห์ นนทะโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ร่วมการประชุมเตรียมการจัดงาน

เทศกาลต้นคริสต์มาสภูเรือ ครั้งที่ ๔ ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดเลย