ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
นายชัยภัทร หิรัณยเลขา รองผู้ว่าราชการจังหวัเลยร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการติดตามการรายงานผล การดำเนินงานตามมาตรการลดใช้พลังงานภาครัฐ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2015 เวลา 10:32 น.

เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายชัยภัทร หิรัณยเลขา รองผู้ว่าราชการจังหวัเลย

เป็นประธานการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการติดตามการรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการลดใช้พลังงานภาครัฐ

โดยมีส่วนราชการเข้าร่วม จำนวน ๙๐ หน่วยงาน  ณ โรงแรมใบบุญแกรนด์